VEILIGWONEN.NL
veilig wonen, werken, recreëren & verkeren
Politiekeurmerk Veilig Wonen... hier... .................................Predore hier... Predore ondersteunt beleidsmakers, onderzoekers en ontwerpers die werkzaam zijn op het gebied van gebouwde omgeving en veiligheid, en verder iedereen die belangstelling heeft voor een veilige leefomgeving.
Schrijf ons...
safe living, working, playing & being
Maak kennis met onze adviseurs...k...
Adviseurs
Leer onze instrumenten kennen...
Instrumenten

Overzicht alle sheets...

Sheets
Special...
Special
Info...
Info
Naar de Engelse pagina's...
English
Schrijf ons...
E-mail
Op deze plek kan uw advertentie staan. Mail ons hier... voor informatie.

VEILIGWONEN.NL levert adviezen op maat. Helaas wordt soms de naam 'Veiligwonen.nl' door derden misbruikt. Daarom zijn we zorgvuldig en voorzichtig in onze correspondentie en komen we bijvoorbeeld nooit zonder schriftelijke afspraak of onverwachts bij U langs.
Alle contacten lopen uitsluitend via de webmaster van deze site, namelijk dr.ir. Rob van der Bijl.

Veiligheid voor alles
Veiligwonen.nl heeft een video samengesteld waarin onze 'filosofie' kort en bondig wordt uiteengezet. In "Veiligheid voor alles"
legt Rob van der Bijl de belangrijkste principes uit. En toont terloops enkele projecten in onder meer Den Haag.
Bekijk de video op vimeo...


Station & stationsomgeving
De hernieuwde betekenis van het spoor wereldwijd zorgt ervoor dat de opvattingen over het klassieke station veranderen. Dat station wordt weer onderdeel van de stad. Daarmee verandert het veiligheidsvraagstuk.
Als achtergrond linkt VWNL met plezier naar het boek STATION CENTRAAL... (Uitgeverij 010, Rotterdam 2010)
Ook is nu de NS Safety Case studie beschikbaar die RVDB/VWNL in 2002 verrichtte met DSP-group - download...


www.veiligwonencheck.nl
Volgens Vereniging Eigen Huis is de laatste tien jaar het aantal woninginbraken fors gestegen. Slechts 11% van de inbraken schijnt door de politie te worden opgehelderd. "
Vooral tijdens de zomervakantie is uw huis kwetsbaar. Veel bewoners zijn dan wekenlang van huis. Daarom heeft Vereniging Eigen Huis de maand juni (2011) uitgeroepen tot maand van veilig wonen", aldus de initiatiefnemers, die overigens niet uitleggen waarom zij zich niet baseren op officiële politiecijfers.
Ga toch verder naar veiligwonencheck...


Risicokaart.nl
Via Risicokaart.nl kunt u eenvoudig de risico's bij u in de buurt traceren door uw postcode of woonplaats in te voeren. U kunt zien of er in uw omgeving een verhoogd risico is op bijvoorbeeld een luchtvaartongeval, natuurbrand of overstroming en krijgt advies over wat u in zo'n geval moet doen.
Om de risicokaart verder te ontwikkelen, werken provincies samen met gemeenten, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Binnenlandse Zaken.


Surf naar: www.risicokaart.nl


Architectuur en Veiligheid
Volgens architectectuurhistoricus Wouter van Stipthout spelen de rellen in Franse buitenwijken zich steeds af binnen hetzelfde type bebouwing, namelijk gebouwd gedurende ‘Les Trentes Glorieuses’, de dertig jaar tussen 1945 en 1975. Zijn conclusie: “Nu we weten dat het slopen volgens universele principes minstens zo gevaarlijk is als het bouwen volgens universele principes, hebben we misschien geen andere keus dan om deze wijken veel beter te gaan leren kennen, en ze te vernieuwen met en voor de plaatselijke bewoners, in plaats van de bewoners te vervangen door de wijken te slopen.”
Verder lezen hier...

Ground Control
Anna Minton uit Londen (Engeland) is schrijver en journalist. VWNL wil haar uitstekende boek aanbevelen: 'Ground Control: Fear and happiness in the 21st century city', gepubliceerd bij Penguin (juni 2009). "...what makes Minton's account revelatory, is that the space in which the public meets to trade or just browse has itself been turned into a commodity and sold, and that this happened with so little consultation." (The Observer, Zondag 5 juli 2009)


Surf naar: annaminton.blogspot.com


Shared Space
Verkeersveiligheid neemt toe als het gedrag van weggebruikers wordt beïnvloed door slim ontworpen openbare ruimte, dan door technische maatregelen zoals drempels, verkeerslichten en zebrapaden.
Zie ook het Europese project dat "aims to develop new policies and new methods for an integral approach of the planning of public space for which man and his surroundings are taken as the basis."
Surf naar dit adres: www.shared-space.org/

Krachtwijken verdienen beter
Het gebruik van de Krachtwijken moet centraal staan, en niet de gebouwde omgeving van, en de gebouwen in die Krachtwijken. Dit geldt volgens ons (VWNL/Rob van der Bijl) voor alle probleemwijken, en dus voor elke wijk die verbetering verdient.
Klik hier...


Handboek Veilig Ontwerp en Beheer
Op 4 november 2008 werd tijdens het PKVW-congres in het Beatrixtheater in Utrecht, het eerste exemplaar van het handboek 'Sociaal Veilig Ontwerpen' uitgereikt aan Yttje Feddes, Rijksadviseur voor het Landschap. Een redactie bestaande uit de SVOB-leden Manuel López, Ita Luten (projectleiding), Tobias Woldendorp en Cora van Zwam, bijgestaan door Rob van der Bijl, Sander Flight, Carolien van den Handel, Harm Jan Korthals Altes, Myrthe Shillings, Nicole Smits en Maarten van den Haak (fotografie), hebben dit boekproject succesvol 'handen en voeten' gegeven. Ze belichten sociale veiligheid vanuit alle mogelijke kanten.
Bestel hier...

Veiligheid vergt meer dan een goed ontwerp alleen
Robbie Keus van Secondant (Tijdschrift van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, juli-augustus 2007 - www.hetccv.nl) interviewde Rob van der Bijl (Veiligwonen.nl). "In Nederland wordt te simplistisch gedacht over sociale veiligheid in de gebouwde omgeving."
Download hier... het artikel (27 kb).


De tiende verjaardag van Veiligwonen.nl
De huizen van Veiligwonen.nl in Lego vertegenwoordigen een fundamentele eigenschap van ons professionele gezichtspunt. De schattige en heldere Lego-stenen markeren onze benadering van veiligheid beter dan elk ander materiaal. Lego is ook verbonden met plezier en schoonheid. Bovendien scheppen de mooie kleuren van Lego duidelijke vormen en beelden. We presenteren trots onze Lego-huizen om zo de tiende verjaardag van Veiligwonen.nl te vieren.
Klik hier...

Veiligheid in de Wijk
De wijk is de plek waar onveilige gevoelens de kop op kunnen steken, waar jongeren overlast kunnen veroorzaken en crimineel gedrag zichtbaar wordt. Hoe en met wie pakt u, als verantwoordelijke voor de wijk, dit aan? Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid heeft op 12 juni 2008 een studiedag over dit onderwerp georganiseerd. Veiligwonen.nl/Rob van der Bijl heeft hier een presentatie verzorgd. Klik hier... voor meer informatie.


Shared Space
Verkeersveiligheid neemt toe als het gedrag van weggebruikers wordt beïnvloed door slim ontworpen openbare ruimte, dan door technische maatregelen zoals drempels, verkeerslichten en zebrapaden.
Zie ook het Europese project dat "aims to develop new policies and new methods for an integral approach of the planning of public space for which man and his surroundings are taken as the basis."
Surf naar dit adres: www.shared-space.org/

Openbaar Vervoer Veiliger
Het openbaar vervoer is sinds 2001 over de hele linie veiliger geworden: er gebeuren minder incidenten, reizigers voelen zich prettiger en er zijn minder zwartrijders. Daarentegen zijn er beduidend minder spoorwegagenten en toezichthouders bijgekomen dan afgesproken. Marc Maartens (oktober 2006) bericht... Klik hier... (met nawoord van Veiligwonen.nl, want in 2007 ging het weer minder goed...)


Nieuwe versie Predore on line!
Veiligwonen.nl huisvest vanaf januari 2007 de nieuwe, derde versie van Predore: Precedent Documentatie & Registratie - www.veiligwonen.nl/predore. Als website ondersteunt dit systeem voortaan beleidsmakers, onderzoekers en ontwerpers die werkzaam zijn op het gebied van gebouwde omgeving en veiligheid, en verder iedereen die belangstelling heeft voor een veilige leefomgeving. Hun vragen kunnen worden beantwoord door het gebruik van precedenten uit de bibliotheek van Predore.
Klik hier...

Huis als zelfportret
Egon Kuchlein is architect in Amsterdam en bouwde eigenhandig zijn woonhuis op een vrije kavel in IJburg. "Het bouwen van mijn eigen huis was al heel lang mijn droom. Ik was beeldend kunstenaar, maar ik ben architect geworden om die droom waar te kunnen maken", noteert Margot de Jager.
Klik hier...


Word lid van Veilig Beheer en Ontwerp!
Klik hier....

Kunststukken of gewelddadige onderscheidingstekens?
Op een stille zondag in de zomer van 2006 hebben we door het historisch centrum van Bologna gezworven. Overal op ons pad kwamen we graffiti tegen en we vroegen ons af of het stadsgezicht werd geregeerd door kunststukken ('pieces'), of gewelddadige onderscheidingstekens ('tags').
Klik hier...

Teloorgang van de Openbare Ruimte
De kwaliteit van openbare ruimte in vele steden staat onder druk. Het gevaar bestaat dat gebruik en betekenis van die ruimte ernstig worden uitgehold. Drie scenario's kunnen dit verduidelijken.
Klik hier...


Word abonnee! En stel U op de hoogte van creatieve impulsen in de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland!
Klik hier....

Link naar United Nations agency for human settlements
"It is mandated by the UN General Assembly to promote socially and environmentally sustainable towns and cities with the goal of providing adequate shelter for all."
Klik hier...

Jane bedankt!
JANE JACOBS 1916-2006. Zij overleed 25 april j.l. in Toronto. Veiligwonen.nl bewondert nog steeds haar beschouwing uit 1961, The Death and Life of Great American Cities!
"Ms. Jacobs's enormous achievement was to transcend her own withering critique of 20th-century urban planning and propose radically new principles for rebuilding cities."
(New York Times)
"Voorvechtster van leefbare buurten in moderne metropool."
(NRC Handelsblad)
Surf naar: www.pps.org/...
Voor onze projecten, klik hier...


Private versus publieke veiligheid in Warschau
'Veiligwonen.nl' bediscussieerde de veiligheid van de gebouwde omgeving op locatie met Kazimierz ('Kaz') Olszaniecki in Warschau. Kaz is de architect van een woningbouwproject in Rembertów, een enigszins afgelegen stadswijk in het noordoosten van Warschau.
Klik hier...

Overdracht Politiekeurmerk Veilig Wonen®
Sinds begin 2005 heeft de Nederlandse Politie het 'Politiekeurmerk Veilig Wonen®' grotendeels overgedragen aan publieke en private partijen. Dat geldt al sinds 1 januari 2005 voor alle activiteiten van het Beheerinstituut Politiekeurmerk Veilig. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de invoering van het keurmerk in nieuwbouw. In de bestaande bouw werken woningcorporaties, erkende keurmerkbedrijven en certificatie-instellingen met het keurmerk.
Klik hier...


Laagdrempelige Brandveiligheid
In Nederland vinden per jaar in woningen maar liefst vijftienduizend branden plaats. Gemiddeld dertienhonderd mensen raken daarbij gewond en belanden in het ziekenhuis. Uiteindelijk komen zo'n zeventig mensen te overlijden. Naast inbraakveiligheid is brandveiligheid dus minstens zo belangrijk. Veiligwonen.nl sprak met Martijn Walters, werkzaam als operationeel manager bij PYLO: 'Protect Your Loved Ones'.
Klik hier...

Camera's in de Stad
Vormen de aanwezigheid van camera's (CCTV - 'closed circuit television) in de openbare ruimte een bedreiging voor die ruimte? Over deze vraag discussieerden medio 2005 Arjan Welschot (werkzaam in Bergen op Zoom bij architectenbureau Aerlant Cloïn) en stedebouwkundige Rob van der Bijl (Amsterdam, webmaster Veiligwonen.nl).
Klik hier...


Face your World
Door deel te nemen aan een kunstwerk dat stedelijke ontwikkeling, computertechnologie en creatief denken samenbrengt nemen jongeren en wijkbewoners in het project 'Face Your World' de taak van stedelijk ontwerper op zich.
Klik hier...

Veiligheid is geen Kauwgom
De discussie over de veiligheid van de stad wordt volop gevoerd, ook door de stedebouwers van de gemeente Den Haag.
VEILIGWONEN.NL (Rob van der Bijl) bepleit een genuanceerde kijk op veiligheid, want veiligheid is geen soort van kauwgom.
Klik hier...


Consument en Veiligheid
VEILIGWONEN.NL vraagt aandacht voor de stichting 'Consument en Veiligheid': het kenniscentrum op het gebied van ongevalpreventie in de privé-sfeer. De missie van deze stichting is de veiligheid in de privésfeer te verbeteren. Dat doet ze door risico's in de woon- en leefomgeving beter zichtbaar en beheersbaar te maken.
Klik hier...

SAFE PLACES
De Engelstalige pagina's van VEILIGWONEN.NL bevatten een keur aan eigen onderwerpen, zoals over bewoners die zelf zorgen voor schone en veilige straten, of over het Healthy City programma van de WHO, en nog veel meer.
Klik hier...


Slagen voor veiligheid
Naar aanleiding van zowel de vuurwerkramp Enschede als de nieuwjaarsbrand te Volendam zijn door het kabinet respectievelijk de commissie Oosting en de commissie Alders belast met een onderzoek naar de rampen. Beide commissies hebben aanbevelingen gedaan aan het kabinet om de veiligheid te vergroten. Het kabinet heeft deze aanbevelingen overgenomen als Kabinetsstandpunt en omgezet in een lijst van 150 actiepunten.
Klik hier...

VEILIGWONEN.NL linkt met plezier naar deze twee organisaties:

European Designing Out Crime Association (EDOCA)
Stichting Veilig Ontwerp en Beheer (SVOB); klik 'country pages' EDOCA


Veilig wonen in Amsterdam
Ondanks prostitutie, fietsendiefstal, vermeende sociale onveiligheid en ander ongemak blijft met name de Amsterdamse binnenstad toch een veilige, leefbare plaats.
VEILIGWONEN.NL houdt van het Amsterdamse grachtenpand van Leo Dorst, die er een LEGO-model van heeft gebouwd.
Klik hier...

Veilig & Schoon
Met de introductie van het Keurmerk Veilig & Schoon neemt de zwembadbranche zelf het initiatief voor verdere kwaliteitsverbetering en geeft ze gehoor aan wensen en eisen die allereerst klanten, maar ook eigenaren, zwembadmanagement en overheden stellen aan zwembaden.
Klik hier...


VEILIGWONEN.NL presenteert specials, alle samengesteld door Rob van der Bijl. Een menu-pagina geeft overzichtelijk toegang tot al deze specials.
Klik hier...


 

VEILIGWONEN.NL biedt een platform voor adviseurs
Deze adviseurs werken allen op hun terrein op integrale wijze aanveiligheid
Klik hier...


VEILIGWONEN.NL bemiddelt in toepassen van instrumentarium, zoals SWOT-methodieken voor analyses van Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats.
Klik hier... 

VEILIGWONEN.NL ontsluit specifieke kennis en informatie via overzichtelijke link-sheets. De verzameling sheets wordt regelmatig uitgebreid.
Klik hier...


VEILIGWONEN.NL presenteert links naar diverse bronnen op het internet.
Bekijk de link-pyramide of oriënteer u op de thematische links.
Klik hier...

VEILIGWONEN.NL's specials, samengesteld door Rob van der Bijl.
Klik hier...


VEILIGWONEN.NL info.
Adresgegevens en meer.
Klik hier...

VEILIGWONEN.NL's Engelstalige pagina': SAFE PLACES
Safe living, working, playing and being.
Klik hier...


 

250713

Webmaster Disclaimer
(C) RVDB, Amsterdam 1998-2013


HOME...
Home